puldyti

puldyti
pùldyti, -o, -ė K, puldýti, pul̃do, pul̃dė caus. pulti. 1. Q174, R, K leisti nukristi. 2. daryti, kad dingtų, žūtų: Plonų drobių nepuldýsiu, velyk savo sūnelį nematysiu (d.) Ldk. Kad prapuldei vainikėlį, puldýk jaunystėlę (d.) Ldk. Trotysiu savo žalią rūtelę, puldysiu savo jaunas dieneles LTR(Mrk). \ puldyti; įpuldyti; išpuldyti; nupuldyti; papuldyti; parpuldyti; prapuldyti; išprapuldyti; užpuldyti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • išprapuldyti — išprapùldyti tr. per kurį laiką išmėčioti, pražudyti: Bežyčydamas išprapùldė šaukštus Snt. puldyti; įpuldyti; išpuldyti; nupuldyti; papuldyti; parpuldyti; prapuldyti; išprapuldyti; užpuldyti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išpuldyti — išpùldyti intr. iškristi: Kap sniegas išpùldo, duona ir karves šeriu Rod. puldyti; įpuldyti; išpuldyti; nupuldyti; papuldyti; parpuldyti; prapuldyti; išprapuldyti; užpuldyti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nupuldyti — nupùldyti caus. nupulti 7: Visiškai nupuldysit savo vardą, ir nieks rimtai į jus nebežiūrės rš. Tokie šiurkštūs žodžiai nupuldė jo reputaciją rš. puldyti; įpuldyti; išpuldyti; nupuldyti; papuldyti; parpuldyti; prapuldyti; išprapuldyti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • papuldyti — ×papùldyti intr. pasitaikyti, tekti: Papul̃dė čitot žurubežinių gazietų Rod. puldyti; įpuldyti; išpuldyti; nupuldyti; papuldyti; parpuldyti; prapuldyti; išprapuldyti; užpuldyti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • parpuldyti — parpùldyti; BzB310 caus. Parpulti 1. puldyti; įpuldyti; išpuldyti; nupuldyti; papuldyti; parpuldyti; prapuldyti; išprapuldyti; užpuldyti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • prapuldyti — prapùldyti 1. caus. Prapulti 1: Pasiskolino mano žiebtuvėlį ir prapùldė Sb. Neprapùldyk peilį K. Prapùldžiau tavo batus Slnt. Prapuldžiau tą laikraštį Grd. Aš visą savo turtą prapùldžiau KII52. Galiausiai turėjom mes kaip žąses, žąsiną… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • puldymas — pùldymas sm. (1) → puldyti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • užpuldyti — užpùldyti iter. užpulti 1: Jau bitės užpùldo žmones, jau ne anksti Šč. Vilkai župùldo ir arklį suėda Rod. Kranklys juodas, didelis, anas užpul̃do terbą, duoną Šlčn. puldyti; įpuldyti; išpuldyti; nupuldyti; papuldyti; parpuldyti; prapuldyti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • įpuldyti — ×įpùldyti žr. įpuldinėti 2: Rodunka inpùldo Ditvon Žrm. puldyti; įpuldyti; išpuldyti; nupuldyti; papuldyti; parpuldyti; prapuldyti; išprapuldyti; užpuldyti …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”